PZH Chinese Medicine Pharmacy Li Yuan Jun YueBranch
Add.: D05-07, 4-Building, Li Yuan Community, Nan Chang Road, Xiangcheng District,ZhangzhouCity
Tel
0596-2960076


PZH Chinese Medicine Pharmacy Shang StreetBranch
Add.: Sub floor Storefront of PIEN TZE HUANG Building, No.1 Shang Street,  Xiangcheng District, Zhangzhou City
Tel: 0596-2303566


PZH Chinese Medicine Pharmacy Xin Pu RoadBranch
Add.: NO.2-3 Xin Pu Road, Dong Sheng Spring Apartment, Xiangcheng District,Zhangzhou City
Tel: 0596-2879025


PZH Chinese Medicine Pharmacy Rui Jing GardenBranch
Add.: NO.17-18 Storefront , 9- Building, Rui Jing Garden, Xiangcheng District,Zhangzhou City
Tel: 0596-2529569


PZH Chinese Medicine Pharmacy Jin Bao Branch
Add.: NO.6-01, Jin Bao Garden, Zhong Fa Road, Xiangcheng District, ZhangzhouCity
Tel: 0596-2092014


PZH Chinese Medicine Pharmacy Xin Rong Jia YuanBranch
Add.: D01,D02, 6- Building, Xin Rong Jia Yuan Apartment, Jin Feng Nan Road,Xiangcheng District, Zhangzhou City
Tel: 0596-2528196


PZH Chinese Medicine Pharmacy Guan Cheng Guo JiBranch
Add.: D73, 10- Building, Guan Cheng Guo Ji Apartment , Teng Fei Road,Xiangcheng District, Zhangzhou City
Tel: 0596-2961976


XML 地图